Top

Elmotor-tilladelser

Det er ikke tilladt at købe en elmotor til sin kano og bare sejle derudad. Klubben har søgt om tilladelser hos Naturstyrelsen og fået tre tilladelser. Dette er fra brevet fra dem:

Det tillades kano- og kajakklubberne i Furesøen at opnå 3 elmotor-tilladelser, til kano der sejler til følgebåd til nye kajakroere eller til brug for ældre klubmedlemmer der på grund af handicap eller lignende ikke ville være i stand til at sejle. Klubberne skal forlods ansøge og kvoten administreres herefter af den enkelte klub. - Tilladelsen er kun gældende Furesøen og ikke fx Farum sø og Vejlesø.

Der bliver hængt retningslinjer op i klubhuset for hvem og hvordan man låner en elmotor-tilladelse.