Top

Nyt fra Holte Kano- & KajakklubIndkaldelse til generalforsamling
I medfør af klubbens love § 4

Du og andre klubmedlemmer i din husstand indkaldes herved til den Årlige generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes i klubhuset mandag den 13. maj 2024 klokken 19.30

Dagsorden:
1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Henning Elton.
2. Formandens beretning (læs her).
3. Kassererens beretning. Godkendelse af driftsregnskab for 2023.
4. Indkommende forslag. Forslag fra bestyrelsen.
5. Planer for aktiviteter indtil næste generalforsamling.
6. Fremlæggelse af budget for 2024, godkendelse af pladsleje og Kontingent.
7. Valg af bestyrelsen.
8. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår Janny Bak.
9. Eventuelt.

Ad 3. Regnskabet vil være fremlagt på generalforsamlingen og kan ses På klubbens hjemmeside.
Ad 4. Der er ingen forslag fra bestyrelsen.
Ad 7. Følgende fra bestyrelsen er på valg efter 2 års periode.
Kasser Mariann Hersom, Materialeforvalter Preben Sørensen, Lars Kirkegård og Johnny Truelsen. Sidstnævnte Johnny Truelsen ønsker ikke at genopstiller, derfor foreslår bestyrelsen Freddie Barkov som nyt bestyrelsesmedlem.

Aktivitetsoversigt forår 2024
Standerhejsning 7. april 2024 kl. 10
Generalforsamling 13. maj 2024 kl. 19
Arbejdsweekend 25. og 26. maj kl. 10

På gensyn og venlig hilsen
Bestyrelsen
En smuk vintermorgen ved klubhuset med store skalleslugere på vej ud i tågen.
Foto: Anne Lassen