Top

Nyt fra Holte Kano- & KajakklubGeneralforsamling i HKK september 2020
Vores generalforsamling i maj blev aflyst pga. Corona.
Nu er det september og udmeldingerne omkring sygdommen svinger stadig.
Derfor vi har i bestyrelsen besluttet at gennemføre generalforsamling på vores hjemmeside. Dette har kommunen givet tilladelse til.
Formandens beretning, regnskabet for 2019 og kassererens kommentarer ligger på intranettet - se under Dokumenter.
Hvis I har spørgsmål eller kommentarer til regnskab og beretning, bedes I maile dem til bestyrelsen, så vil spørgsmål og svar blive lagt på hjemmesiden.
Hvis der ikke er væsentlige indvendinger indenfor 14 dage, vil bestyrelsen betragte formandens beretning og regnskabet som godkendt.
Vi vil lige huske at fortælle, at klubben bestemt ikke er lukket, alle kan sagtens tage en tur i kano eller kajak, husk blot Coronareglerne med afstand.
Det kan jo blive en lun og solrig sensommer.

God tur og venlig hilsen
Bestyrelsen i HKK
Holte, d. 14. september

Da der ikke har været indvendinger til hverken formandens beretning eller regnskabet, betragtes begge dele som godkendt af generalforsamlingen.
Holte, d. 29. septemberEfterårets arbejdsdage 2020
Da covid-19 igen spænder ben for almindelige arbejdsdage,
har bestyrelsen fundet på en alternativ måde.
Vi har forskellige opgaver der skal laves for klubben:
- lægge fliser om
- ordne værktøj og rydde op i værkstedet
- bygge nye slisker
- fælde træer

Er det noget for dig, kan du melde dig til materielforvalter Preben S
ps-el@mail.dk og høre nærmere.
Arbejdsdagene bliver på weekenddage i oktober.Den årlige lovbestemte generalforsamling
er udskudt til efteråret. Ny dato følger.
Solnedgangsstemning fotograferet af Anne Lassen